Услови и начин на плаќање 

 

Услови и начин на плаќање за онлајн нарачки   

Производите кои што сакате да ги нарачате на нашата е-продавницата pankomerc.com.mk, можете да ги платите на профактура.