Политика за приватност 

 

Изјава за приватност 

 

За успешно да ја процесираме вашата нарачка, ни требаат Назив на фирмата, адреса, даночен број, е-пошта и телефон. Со помош на овие информации,  ќе можеме да ве информираме за тековниот статус на нарачката и да ви ги доставиме посакуваните производи.

Во наше име, онлајн продавницата „pankomerc.mk“, посветени сме на заштита на приватноста на сите наши купувачи. Ние ги бараме само потребните, основни податоци за фирмите / корисниците и податоците потребни за деловно работење и информирање на корисниците во согласност со добрите деловни практики и со цел да обезбедиме квалитетна услуга.

Сите податоци за фирмите/ корисници се чуваат строго и им се достапни само на вработените на кои им требаат податоците за да ја завршат работата. Сите вработени во Панкомерц  Доо се одговорни за придржување кон принципите на заштита на приватноста. Ние се обврзуваме да не ги користиме собраните податоци за какви било други цели, ниту да ги пренесуваме на трети страни.

Согласност и промена на условите

Користењето на нашите услуги подразбира согласност на корисникот за наведените услови за употреба. Pakomerc.mk се обврзува да ги почитува сите горенаведени, и сите измени на условите стануваат валидни само по објавувањето на оваа страна и испраќањето известувања по email  до сите регистрирани корисници.

Ваш Панкомерц